Όροι χρήσης

Προοίμιο

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα «www.plantit.gr» (εφεξής για χάρη συντομίας «ιστοσελίδα»), το ηλεκτρονικό κατάστημα προβολής και διάθεσης των προϊόντων της εταιρείας μας, η οποία φέρει με την επωνυμία «ΑΓΚΡΟΖΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΓΚΡΟΖΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ», εδρεύει στην Ηλιούπολη, οδός Αιτωλιας, αριθμ. 2 (ΑΦΜ 095238415 ΔΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ), καλούμενη εφεξής κατωτέρω χάριν συντομίας «εταιρεία». Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται με συνέπεια, επαγγελματισμό και αξιοπιστία στο χώρο της προστασίας και ανάπτυξης του κήπου και των καλλιεργειών σας, διαθέτοντας στους πελάτες της προϊόντα υψηλής αποτελεσματικότητας, όπως προϊοντα θρεψης και λιπανσης, παρασιτοκτόνα, προϊόντα οικολογικής αντιμετώπισης και απομάκρυνσης εντόμων και τρωκτικών κλπ

Προτού εισέλθετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και κάνετε χρήση των υπηρεσιών του σας προτρέπουμε να αφιερώσετε χρόνο, προκειμένου να μελετήσετε προσεκτικά και να συμβουλευτείτε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

Οι παρόντες όροι χρήσης καθορίζουν τους νομικά δεσμευτικούς όρους της χρησιμοποίησης από σας των προσφερόμενων από μας υπηρεσιών. Εάν δεν δέχεστε τους παρόντες όρους, σας ζητούμε να εγκαταλείψετε τον ιστότοπο και να σταματήσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας. Με την πρόσβαση, την πλοήγηση και τη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας, αποδέχεστε και βεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και ότι συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθούμε, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Δεδομένου ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της να επικαιροποιεί/τροποποιεί τους όρους χρήσης, καλείται ο επισκέπτης/χρήστης να ελέγχει κάθε φορά το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Οι τροποποιήσεις αυτές δεσμεύουν τον χρήστη/μέλος, με την προϋπόθεση, ότι θα αναρτώνται διαδικτυακά και θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων. Συνεπώς, συστήνεται στους χρήστες/μέλη να διαβάζουν τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.

Η Εταιρία δύναται, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας υπηρεσιών, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένων και των τιμών τον προϊόντων.

Περιεχόμενο ιστοσελίδας / πληροφορίες και προϊόντα

Η ιστοσελίδα έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί με σκοπό την παροχή από την Εταιρία προς εσάς των ακόλουθων υπηρεσιών:
Την παροχή πληροφοριών και την ενημέρωση σας σχετικά με παρεχόμενα προϊόντα/υπηρεσίες
Την πραγματοποίηση συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα

H εταιρεία δεσμεύεται ως προς την αλήθεια, την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αναφορικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία τόσο της εταιρείας, όσο και των προμηθευτών της, αλλά και τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών που διαθέτει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η εταιρεία επιφυλάσσεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που έγιναν εκ σφάλματος, παραδρομής ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας και τα οποία δέχεται να διορθώσει εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή της.

Η εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα αναφορικά με την πώληση καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ευθύνη εταιρείας και περιορισμός αυτής

Η Εταιρεία δεσμεύεται για την αξιοπιστία, ακρίβεια και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα, αναφορικά με τα προβαλλόμενα στην παρούσα ιστοσελίδα προϊόντα και υπηρεσίες, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας ή προέρχονται από λόγους ανωτέρας βίας. Ευθύνεται, όμως, μόνο για επίδειξη δόλου ή βαριάς αμέλειας σε περίπτωση ανάρτησης λανθασμένων πληροφοριών, σχετικά με τα προβαλλόμενα προϊόντα/υπηρεσίες, ή σε περίπτωση διαφοροποίησης του χρόνου παράδοσης/παροχής τους από αυτόν αναγράφεται στο διαδικτυακό τόπο.
Επιπλέον δεν παράσχει εγγύηση διαθεσιμότητας των προϊόντων, αναλαμβάνει, όμως, την υποχρέωση να προχωρά σε άμεση και έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους, προβάλλοντας σχετικές ενδείξεις ή ενημερώνοντας τους απευθυνόμενους στο τμήμα εξυπηρέτησης χρηστών (τηλ. 2102203217 & 2109920182, email: support@plantit.gr).

Επίσης, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα, που ενδεχομένως παρουσιασθούν στους χρήστες, όταν επιχειρούν την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό της κατάστημα και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής ή με τη χρήση του δικτυακού τόπου.
Τέλος, η εταιρεία ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα για μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις στην διατηρούμενη από αυτήν ιστοσελίδα, στα προβαλλόμενα προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της τελευταίας, καθώς και για την κάλυψη αξιώσεων τρίτων, οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παραποίηση της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από την εταιρία πρόσωπα.

Η παρούσα ιστοσελίδα εμπεριέχει παραπομπές με υπερσυνδέσμους σε άλλους δικτυακούς τόπους που δεν έχουν αναπτυχθεί από την εταιρεία, αλλά από άλλους ιδιώτες και οργανισμούς, για ενημερωτικούς σκοπούς και προς διευκόλυνση του χρήστη και παροχή σε αυτόν επιπλέον χρήσιμων πληροφοριών. Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για υπερσυνδέσεις σε άλλους δικτυακούς τόπους από αυτήν την ιστοσελίδα και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πληρότητα και την ποιότητα υπηρεσιών και την ασφάλειά τους.

Η εταιρεία στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα ενημερώνει τους χρήστες με βάση τα τηρούμενα κάθε φορά στοιχεία διαθεσιμότητας ή μη των προϊόντων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα αυτών. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία αναλαμβάνει να ενημερώσει εγκαίρως τους χρήστες για τη μη διαθεσιμότητα, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.
Η εταιρεία προσπαθεί να παρέχει καθημερινά υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Στο πλαίσιο καλής πίστης, η εταιρεία δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στο site και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος.
Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη έχει από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.
 Η εταιρεία δεν δηλώνει με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σ’ αυτόν τον διακομιστή είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε τέτοιο έγγραφο και σχετική γραφική απεικόνιση παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους.
Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης. 
Η εταιρεία κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη.

Πολιτική απορρήτου / ιδιωτικότητα

Η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει αναλυτικά τον τρόπο συλλογής, διαχείρισης και επεξεργασίας των προσωπικών και μη δεδομένων που λαμβάνει η εταιρεία από τους χρήστες των υπηρεσιών της. Η εταιρεία εφαρμόζει όλα τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να διασφαλίζει ότι τα δεδομένα των χρηστών υπόκεινται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων  2016/679 (στο εξής “ΓΚΠΔ”).

Πρόσβαση στην ιστοσελίδα

Προϋπόθεση για τη πρόσβαση και την χρήση της ιστοσελίδας είναι η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης και η χρήση της ιστοσελίδας σύμφωνα με το Νόμο και τα χρηστά ήθη. Η ευθύνη για την ακρίβεια των προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών βαρύνει αποκλειστικά τους παρέχοντες αυτών χρήστες καθόσον η ιστοσελίδα λειτουργεί μόνο ως μέσο επικοινωνίας και δημοσιεύει τα στοιχεία αυτά χωρίς επεξεργασία. Οι χρήστες οφείλουν να συμπληρώνουν με ορθότητα και ακρίβεια τα εξής πεδία: όνομα, διεύθυνση, μήνυμα κλπ στις online φόρμες επικοινωνίας. Τα προσωπικά σας στοιχεία :

  • Δεν πρέπει να είναι ψευδή και παραπλανητικά.
  • Δεν πρέπει να οδηγούν άμεσα ή έμμεσα σε εξαπάτηση τρίτων ή να αποβλέπουν στην πώληση αντικειμένων η διάθεση των οποίων αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία
  • Δεν πρέπει να αντιβαίνουν στην κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για θέματα που αφορούν σε θέματα προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού, διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών μυστικών και δικαιωμάτων προσωπικότητας.
  • Δεν πρέπει να περιέχουν ιούς ή κάθε άλλο κώδικα προγράμματος που μπορεί να προκαλέσει εσκεμμένη ζημία ή να προκαλέσει απώλεια δεδομένων σε υπολογιστές χρηστών ή και του συστήματος γενικότερα, ή να προκαλέσει απώλεια πόρων ή υπηρεσιών ή λειτουργιών της ιστοσελίδας ή της εταιρείας γενικότερα
  • Δεν πρέπει να παραπέμπουν άμεσα ή έμμεσα σε προϊόντα ή υπηρεσίες που απαγορεύονται ρητώς από το παρόν.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Η Εταιρία, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στους χρήστες/μέλη ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση οποιουδήποτε δικαιώματος αφορά στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς:
ο χρήστης/μέλος πρέπει να τηρεί όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, και
ο χρήστης/μέλος δεν δικαιούται να τροποποιεί την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγει ή να παρουσιάζει δημοσίως, ή να διανέμει ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό.
Ειδικότερα, όλα τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού, αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Περαιτέρω ο σχεδιασμός και η παρουσίαση της ιστοσελίδας, καθώς και οι ρυθμίσεις αυτής αποτελούν επίσης ιδιοκτησία της Εταιρίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ως άνω περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στην ιστοσελίδα δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων.

Σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης/μέλος έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τρίτους (ενδεικτικά μέσω e-mail, facebook, twitter κ.λπ.) για Τα προϊόντα/υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Επιπλέον, επιτρέπεται η ανάκτηση και η προβολή του περιεχομένου της Δικτυακής τοποθεσίας σε οθόνη υπολογιστή, η αποθήκευση του εν λόγω περιεχομένου σε ηλεκτρονική μορφή σε δίσκο (αλλά όχι σε οποιονδήποτε διακομιστή ή άλλη συσκευή αποθήκευσης συνδεδεμένη σε δίκτυο) ή η εκτύπωση ενός αντιγράφου του εν λόγω περιεχομένου για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσετε άθικτη κάθε σημείωση περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και αποκλειστικής εκμετάλλευσης. Δεν επιτρέπεται άλλως η αναπαραγωγή, η τροποποίηση, η αντιγραφή ή η διανομή ή η χρήση για εμπορικούς σκοπούς οποιωνδήποτε εκ των στοιχείων του υλικού ή του περιεχομένου στη Δικτυακή τοποθεσία χωρίς την άδειά μας.
Επιπλέον ο Χρήστης συμφωνεί ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, η διοίκηση, οι μέτοχοι και άλλοι συνεργάτες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από τρίτα μέλη τα οποία χρησιμοποιούν το site. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των τυχών ή και αστικών κυρώσεων επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

Διαδικασία ηλεκτρονικών συναλλαγών

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα διαθέτει ποικιλία προϊόντων σχετικά με το αντικείμενό μας. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, έχουμε διαιρέσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε κατηγορίες, ενώ ταυτόχρονα μέσω της μηχανής αναζήτησης μπορείτε να οδηγηθείτε άμεσα στο προϊόν ή την υπηρεσία που επιθυμείτε.

Η παραγγελία των προϊόντων ή/και υπηρεσιών υποβάλλεται μέσω της συμπλήρωσης και αποστολής της ειδικής Φόρμας Παραγγελίας που υπάρχει στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Πριν από την υποβολή της παραγγελίας, ο Πελάτης λαμβάνει μέσω ειδικού συνδέσμου γνώση των όρων που αφορούν την πώληση των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που επιθυμεί να αποκτήσει και στη συνέχεια επιλέγει την ενεργοποίηση σχετικού εικονιδίου (ένδειξης) «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους και προϋποθέσεις αγορών». Με τη σήμανση αυτή, ο Πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν την υποβολή της παραγγελίας του έλαβε με ευκρινή και κατανοητό τρόπο γνώση των κύριων χαρακτηριστικών των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών που παρήγγειλε, όπως αυτά περιγράφονται στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος, της συνολικής τιμής των προϊόντων ή/και υπηρεσιών της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α., κάθε άλλου τέλους και όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου καθώς και κάθε άλλης δαπάνης, των τυχόν περιορισμών παράδοσης και των μέσων πληρωμής, των προϋποθέσεων, των εξαιρέσεων, της προθεσμίας και των διαδικασιών άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης καθώς και της υποχρέωσης επιβάρυνσης του Πελάτη με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε περίπτωση υπαναχώρησης του.
Κατόπιν της ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας θα λάβετε αυτοματοποιημένο e-mail το οποίο θα επιβεβαιώνει την επιτυχία ολοκλήρωσης της αγοράς και θα αναφέρει αναλυτικά τα προϊόντα που αγοράστηκαν και τις λεπτομέρειες αποστολής τους.
Για περαιτέρω πληροφορίες τους τρόπους και τη διαδικασία πραγματοποίησης των αγορών σας μέσω της ιστοσελίδας μας απευθυνθείτε και αναγνώστε προσεκτικά τους τρόπους χρέωσης και αποστολής (link) της ιστοσελίδας μας.

Δικαίωμα υπαναχώρησης / Επιστροφή ή αντικατάσταση προϊόντων (Κ.Υ.Α. Ζ1-891/2013)

Δικαιούσθε να επιστρέψετε εύκολα τα προϊόντα που έχετε αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα επειδή απλά αλλάξατε γνώμη, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή τους. Μπορείτε να παραδώσετε τα προϊόντα απευθείας στο κατάστημά μας ή να τα αποστείλετε με δικά σας έξοδα σε στη διεύθυνση που θα βρείτε εδώ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση για online παραγγελίες μπορείτε πριν από την επιστροφή των προϊόντων να επικοινωνείτε με το τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας, είτε μέσω τηλεφώνου (τηλ: 2102203217 & 2109920182), είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@plantit.gr). Ειδικότερα, έχετε το ανωτέρω δικαίωμα να επιστρέψετε προϊόν που έχετε αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να αναφέρετε τους λόγους, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

(α) Εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (όταν πρόκειται για υπηρεσίες) ή από την παράδοση (όταν πρόκειται για προϊόντα) ή την παραλαβή του (όταν έχετε επιλέξει «παραλαβή από το κατάστημα»), δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την πώληση (εφεξής «Υπαναχώρηση»).
(β) Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και οφείλετε να επιστρέψετε το προϊόν ακριβώς στην άριστη κατάσταση που το παραλάβατε. Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση («as new»), όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.τ.λ.) τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις) και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων, καλώδια συνδέσεων, software εγκατάστασης κ.τ.λ.). Επιπλέον, για να γίνει δεκτή επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς.
(γ) Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον προηγουμένως έχετε εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρεία για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.
(δ) Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως με τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας και αποστολή της α) είτε στη ταχυδρομική διεύθυνση της εταιρείας (οδός ΑΙΤΩΛΙΑΣ 2, 16341, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΑΤΤΙΚΗΣ) β) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@plantit.gr  και η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις την παραλάβει.
(ε) Υποχρεούστε να επιστρέψετε τα προϊόντα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία κοινοποιήσατε την υπαναχώρηση στο κατάστημά μας.
(στ) Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να σας αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε. Στην περίπτωση χρέωσής σας μέσω πιστωτικής κάρτας, η εταιρεία, εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα, θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ της εκδότριας τράπεζας και υμών. Στην περίπτωση που έχετε επιλέξει την δυνατότητα «παραλαβή από το κατάστημα», η επιστροφή των χρημάτων σε αυτόν θα γίνεται από το κατάστημά μας.
(ζ) Η επιστροφή του τιμήματος λόγω υπαναχώρησης σε σας θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών από την χρόνο που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έλαβε αποδεδειγμένα γνώση για την υπαναχώρησή σας.
(η) Δεν επιστρέφονται δαπάνες παράδοσης μόνον εάν είχατε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλον από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
(θ) Ευθύνεστε να αποζημιώσετε την εταιρεία, εάν κάνατε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης, η δε εταιρεία δικαιούται να συμφωνήσει με σας την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό. Σε περίπτωση που η υπαναχώρηση αφορά παροχή υπηρεσιών, οφείλετε να καταβάλετε ένα ποσό ανάλογο προς τα παρασχεθέντα μέχρι τη δήλωση υπαναχώρησης. Εάν ασκήσετε το δικαίωμα της υπαναχώρησης τυχόν συνδεδεμένες συμβάσεις λήγουν αυτομάτως, χωρίς κανένα κόστος για σας.
(ι) Προϊόν το οποίο είχε πωληθεί με επιπλέον δώρο (π.χ. δωρεάν μνήμη κ.τ.λ.) θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το επιπλέον δώρο, διαφορετικά η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ του άρθρου 4 § 10 ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται:

Στις περιπτώσεις που το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί στο κατάστημα και επιπλέον, τα προϊόντα έχουν παραληφθεί από το κατάστημα, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση.
Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας.
Προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί,

Συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση σας, και με την εκ μέρους σας αναγνώριση ότι θα απωλέσετε το δικαίωμά σας υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από την εταιρεία.

Στις περιπτώσεις προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχομένου πάνω σε υλικό μέσο, εφόσον η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση σας και την επιβεβαίωση εκ μέρους σας ότι χάνετε το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Αξιώσεις λόγω ελαττωματικότητας ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας

Η Υπαναχώρηση της παρούσας δεν αφορά ελαττωματικά προϊόντα ή προϊόντα στα οποία υπάρχει έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, τα οποία καλύπτονται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις τους.
Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μας ευθύνεται για αποζημίωση σε περίπτωση έλλειψης συμφωνημένης ιδιότητας ή ύπαρξης ελαττώματος μόνο αν αυτό έχει προκληθεί από υπαιτιότητα της, οπότε και δεν ευθύνεται για ελαφρά αμέλεια.

Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο ελάττωμα έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με το ηλεκτρονικό κατάστημα αμέσως μετά την παράδοση την ίδια ημέρα ή την επόμενη εργάσιμη στο τηλέφωνο 2102203217 & 2109920182 ή στο email support@plantit.gr. Εφόσον ένα προϊόν δηλωθεί ως ελαττωματικό από σας, η εταιρεία επιφυλάσσεται ρητώς για την πρότερη διάγνωση του προϊόντος ως ελαττωματικού από αρμόδιους τεχνικούς.

Ενημερωτικά e-mail (Newsletters)

Εφόσον εσείς το επιλέξετε και για όσο χρονικό διάστημα επιθυμείτε η εταιρεία μας θα αποστέλλει σε εσάς ενημερωτικά e-mail (Newsletters) σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις προσφορές μας. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε στο μέλλον να λαμβάνετε τα ως άνω ενημερωτικά e-mail (Newsletters), μπορείτε να αποστείλετε σχετικό αίτημα στο e-mail της εταιρείας μας (info@plantit.gr) ή να διαγραφείτε από τη λίστα μας, μέσα από τα email που λαμβάνετε πατώντας στο σχετικό link στο κάτω μέρος του email.

Αναφορικά με τα ενημερωτικά e-mail που αφορούν στην εκτέλεση και στη διεκπεραίωση/ολοκλήρωση της αγοράς σας δεν παρέχεται δυνατότητα επιλογής από μέρους σας παύσης αποστολής τους, καθώς η τελευταία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή εκτέλεση της παραγγελίας σας. Αντιθέτως, σας προτρέπουμε να φροντίζετε επιμελώς να έρχονται εις γνώση σας άμεσα και να διατηρείτε το περιεχόμενό τους μέχρι και την ολοκλήρωση της συναλλαγής σας. Ως εκ τούτου σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε e-mail για την πορεία της παραγγελίας σας επικοινωνήστε άμεσα με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας για να επιμεληθούμε σχετικά.

Τελικές διατάξεις

Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπονται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως από τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών. Ομοίως, η ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από την εταιρεία στην Αθήνα και η Ελληνική Νομοθεσία θα καθοδηγεί την χρήση της ιστοσελίδας και την ερμηνεία της. Αν ο Χρήστης επιλέξει να αποκτήσει πρόσβαση στην ιστοσελίδα από άλλη χώρα, έχει την ευθύνη να ακολουθήσει τους Νόμους της χώρας αυτής. 

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της εταιρείας και του χρήστη, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας. Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, ο χρήστης μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, π.χ. στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα, www.efpolis.gr, τηλ.:1520, φαξ:2103843549), στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ.:2106460734, φαξ:2106460414), στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 του ν.2251/1994) που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο Πελάτης έχει πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και διαμένει στην ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον ιστότοπο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show για εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς. Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι: Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE), Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, +30 2106460284 +30 2106460784 info@eccgreece.gr. Ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνεί με τον ως άνω φορέα προκειμένου να τον καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της καταγγελίας του.

Η προστασία που επιφυλάσσουν οι διατάξεις του νόμου περί συμβάσεων συναπτομένων από απόσταση, όπως και οι παρόντες όροι, υπογραμμίζεται, ότι εφαρμόζεται στις συναλλαγές μόνο με φυσικά πρόσωπα, τα οποία συναλλάσσονται για λόγους, που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, βιοτεχνική, επιχειρηματική ή ελευθέρια επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Εάν οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης πώλησης σύμφωνα με τους παρόντες όρους αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Πελάτης δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του.

Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως (δια χειρός, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, fax ή επιστολή μέσω ταχυδρομείου πρώτης κατηγορίας, η οποία θα θεωρείται παραδοθείσα 48 ώρες μετά την ταχυδρόμησή της).

Cart

loader